Sjuktransporter

Läkartransporter Göteborg AB erbjuder sjuktransporter utifrån patientens behov och uppdragsgivarens önskemål. Uppdrag utföres lokalt, nationellt och internationellt. Utifrån patientens behov och beställarens önskemål tillhandahålls för ändamålet mest lämpliga fordon och personal.